Hoppa till sidans innehåll

Medlemsansökan


Medlemsansökan ligger nedanför medlemsinformationen!

Medlemsavgift

Familj                                                                  1 500 kr

Enskild                                                                   600 kr

Ungdom (tom 16 år)                                               600 kr

( En familj ska vara skriven på samma adress)

Tävlingsavgifter Orientering

Medlemmarna betalar individuella anmälningsavgifter enligt följande modell:

Ungdom (tom 16 år)       0%

Elit*                                baserat på ranking (studerande betalar 0%)            

Junior (17-20 år)             50 %

Övriga                            80 %

* Elit betalar förutom medlemsavgiftern en elitavgift, 1200 kr per år, inklusive rankingavgift. Elit betalar eventuella efteranmälningsavgifter och ej start.

Medlemsavgift och elitavgift betalas till Attunda OK:s till Plusgiro 55 83 69-5 eller Bankgiro 639-8382.

Medlemmarna ska två gånger per år betala sina tävlingavgifter. Information om avgiften kommer att meddelas i juli och i efter årets slut..   

 

Tävlingsavgifter till O-Ringen, Vasaloppet , Bisslinge ski maraton och liknande orienterings- och skidlopp betals av medlemen själv. Utlandstävlingar betalas av också av medlemmen. Styrelsen beslutar om vilka tävlingar som ingår i medlemsavgiften.

 

Anmälningsavgifter för stafetter betalas av föreningen.

Tävlingsavgifter Skidor, MTBO och Orienteringsskytte

Följer samma principer som för fotorientering ovan men avvikelser kan förekomma och beslutas av styrelse i samråd med respektive kommitté.

  

Övrigt

Stödmedlem lägst 200 kr – högre bidrag är mycket välkomna.

Som stödmedlem deltar du inte vare sig i träning eller i tävling utan är medlem i huvudsak för att stödja klubbens verksamhet.

Träningsmedlem 250 kr – som träningsmedlem är man enbart med och tränar med föreningen utan övriga förpliktelser, däremot tävlar man aktivt för annan förening. Det är möjligt att under samma år gå från att vara träningsmedlem till att bli fullvärdig medlem för samma avgift.

Orientering Stockholm - StOF-nytt (frivillig) 130 kr.  (En prenumeration är 4 nr/år)

Meddela kassör om du vill ha en prenumeration.

 

Ett medlemskap i Attunda OK berättigar:

 

  • att fritt delta på träningar arrangerade av Attunda OK
  • att delta på läger och resor arrangerade av Attunda OK (extra lägeravgifter kan förekomma)
  • att fritt delta på KM och andra klubbtävlingar arrangerade av Attunda OK
  • fri startavgift på stafetter i Attunda OK:s program (uttagning kan förekomma)
  • att delta i klubbens övriga arrangemang (extra avgifter kan förekomma)
  • försäkring – vid deltagande i orienteringsaktiviteter (tävling, träning och resor till och från dessa) gäller SOFT:s obligatoriska förbundsförsäkring i Folksam
  • försäkring – vid deltagande i skidaktiviteter gäller försäkring som ingår i årsavgiften till skidförbundet.

 

 Ett medlemskap i Attunda OK innebär:

  • att som medlem godkänna att harmlösa uppgifter som inte skadar eller kränker vare sig individ, grupp eller lag som tex. namn, bild, resultat etc. publiceras på Attunda OKs officiella hemsida, Facebooksida och annat social media samt i Attundas klubbstugor och egna klubbprogram. Om ni inte vill att vi publicerar era uppgifter, skicka ett mail till This is a mailto link med ”personuppgifter” i ämnesfältet.

  • att betala in medlemsavgifter och andra tävlings och träningskostnader för det aktuella året, styrelsen har rätt att stänga av icke-betalande medlemmars Eventorkonton till dess att medlemmen betalat.
  • att delta som funktionär på Attundas arrangemang som t.ex. Attundadubbeln, Night Trail Run, Tiomila, övriga tävlingar som klubben gemensamt ordnar.
Välj typ av medlemskap

Välj om du vill ta del av föreningens verksamhet som aktiv utövare eller endast ansöka om medlemskap i föreningen. För att utöva en idrott ska du markera kryssrutan för den idrotten under "Jag vill vara aktiv i följande idrotter". Det är möjligt att vara aktiv inom flera idrotter i föreningen, markera de du önskar vara aktiv inom.

Behandling av personuppgifter

Som medlem i denna förening kommer föreningen att behandla flertalet personuppgifter om dig. Detta för att föreningen ska kunna administrera sin verksamhet. Föreningen har ansvaret för att behandlingen av personuppgifterna är förenligt med gällande lagstiftning samt Idrottens Uppförandekod för behandling av personuppgifter. Ditt personnummer kan komma att samköras mot statens personadressregister (SPAR) för uppdatering av föreningens medlemsregister. Samkörningen genomförs för att fullgöra vår skyldighet att säkerställa att dina personuppgifter är uppdaterade och korrekta.

Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningens administratör för att ansöka om medlemskap.

Som medlem i denna förening kommer föreningen att behandla flertalet personuppgifter om dig. Detta för att föreningen ska kunna administrera sin verksamhet. Föreningen har ansvaret för att behandlingen av personuppgifterna är förenligt med gällande lagstiftning samt Idrottens Uppförandekod för behandling av personuppgifter. Ditt personnummer kan komma att samköras mot statens personadressregister (SPAR) för uppdatering av föreningens medlemsregister. Samkörningen genomförs för att fullgöra vår skyldighet att säkerställa att dina personuppgifter är uppdaterade och korrekta.

Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningens administratör för att ansöka om medlemskap.

Ange dina personuppgifter
Om dina uppgifter redan finns i annan organisation i IdrottOnline kommer uppgifterna du har angivit inte att sparas i IdrottOnline. Dina tidigare uppgifter kommer finnas kvar. Om du sedan tidigare har en manuellt angiven kontaktadress inlagd i IdrottOnline så kan du automatiskt uppdatera denna till din folkbokföringsadress genom att kryssa i kryssrutan nedan. Om du vill ändra någon av dina andra kontaktuppgifter, vänligen kontakta föreningen.

Du är under 18 år, ange minst en målsman
Om dina uppgifter redan finns i annan organisation i IdrottOnline kommer uppgifterna du har angivit inte att sparas i IdrottOnline. Dina tidigare uppgifter kommer finnas kvar. Om du sedan tidigare har en manuellt angiven kontaktadress inlagd i IdrottOnline så kan du automatiskt uppdatera denna till din folkbokföringsadress genom att kryssa i kryssrutan nedan. Om du vill ändra någon av dina andra kontaktuppgifter, vänligen kontakta föreningen.

Om dina uppgifter redan finns i annan organisation i IdrottOnline kommer uppgifterna du har angivit inte att sparas i IdrottOnline. Dina tidigare uppgifter kommer finnas kvar. Om du sedan tidigare har en manuellt angiven kontaktadress inlagd i IdrottOnline så kan du automatiskt uppdatera denna till din folkbokföringsadress genom att kryssa i kryssrutan nedan. Om du vill ändra någon av dina andra kontaktuppgifter, vänligen kontakta föreningen.

Om dina uppgifter redan finns i annan organisation i IdrottOnline kommer uppgifterna du har angivit inte att sparas i IdrottOnline. Dina tidigare uppgifter kommer finnas kvar. Om du sedan tidigare har en manuellt angiven kontaktadress inlagd i IdrottOnline så kan du automatiskt uppdatera denna till din folkbokföringsadress genom att kryssa i kryssrutan nedan. Om du vill ändra någon av dina andra kontaktuppgifter, vänligen kontakta föreningen.

Om dina uppgifter redan finns i annan organisation i IdrottOnline kommer uppgifterna du har angivit inte att sparas i IdrottOnline. Dina tidigare uppgifter kommer finnas kvar. Om du sedan tidigare har en manuellt angiven kontaktadress inlagd i IdrottOnline så kan du automatiskt uppdatera denna till din folkbokföringsadress genom att kryssa i kryssrutan nedan. Om du vill ändra någon av dina andra kontaktuppgifter, vänligen kontakta föreningen.

Postadress:
Attunda OK
Jörgen Karlsson, Mäster Henriks Allé 37
19274 Sollentuna

Kontakt:
Tel: +46708951600
E-post: info@attundaorienter...

Se all info

Partners


Puustelli